SENA İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Eğitim Teknik Araştırma Mühendislik Tic. Ltd. Şti;

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri ve sağlık personelleriyle, iş yerlerinin “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun gerekliliklerine göre risk değerlendirmesini, tehlikelerin tanımlamasını ve tehlikelerin ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çalışmalar ve eğitimler yapmak amacıyla kurulmuştur.

SENA Osgb ; İş Sağlığı ve Güvenliği ve Eğitim faaliyetleri hizmetlerini siz çözüm ortaklarımıza ;
*OSGB faaliyetlerinde tüm yasal gerekliliklerin, eğitim ve saha uygulamalarında çözüm ortaklarına eksiksiz ve tam olarak sunulmasını sağlamayı,

*Tüm faaliyetlerini, kalite sistemi; kanun, yönetmelik ve standartlara, uygun olarak gerçekleştirmeyi

*Çözüm ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılayacak bir hizmet anlayışı içinde olmayı,                                                   

*Kalite Yönetim Sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek ve Hizmet kalitesi sürekliliğini sağlamayı,

*Tüm faaliyetlerinde ana prensip olarak sürekli gelişme ile firmanın rekabet gücünü arttırmayı, 

*Kalite Bilincinin artırılması için tedarikçileri ve TC. Çalışma Bakanlığı Yetkilileri, diğer resmi yetkililer, üniversiteden uzmanlar, İSG uzman ve hekimleri, eğitmenleri, şirket ortakları, diğer ilgili toplum kesimleriyle sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde bulunmayı, Kalite Politikası olarak belirlemiştir.

SENA OSGB


İLETİŞİM