İş Yeri Hekimliği Hizmeti

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarih 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.İşverenler bu zorunluluğuartık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’lerden hizmet alarak yerine getirebilmektedirler.

Bu kapsamda SENA OSGB olarak İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktayız.İşyeri Hekimlerimiz, işyerinzide gerçekleştirilen sağlık gözetimi programları dahilinde çalışanın korunması, eğitilmesi ve izlenmesini sağlamaktadırlar.

İş Yeri Hekiminin Görevi


• İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
• Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
• Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
• İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
• İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
• Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
• İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
• İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
• Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
• İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
• Yıllık çalışma planı hazırlamak.

SENA OSGB


İLETİŞİM