Previous
Next

İşinizi sağlama alalım...

KALİTELİ HİZMET

SENA OSGB olarak verdiğimiz hizmet kalitesiyle sektörde öncü, rakiplerin bir adım
önünde bulunacağımızı taahhüt ederiz.

7/24 DESTEK

Faaliyetlerimiz esnasında ortaya çıkabilecek tehlikeleri yasal mevzuatlar çerçevesinde en aza indirgemek için yanınızda oluruz.​

EN İYİ TEKLİF

İş birliği içinde olduğumuz proje çalışanlarına İSG Sistemi hakkında aktif destek vermek adına en uygun teklifi sunarız.

OSGB nedir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sağlanması için kurulmuş olan kurumlardır.

OSGB'nin Temel Görevleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti başlığı altında; sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlayabilmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini belirlemek, almak, uygulamak, uygulanmasını izlemek, denetlemek ve geliştirmek, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek, işçilere ilkyardım ve acil müdahale ile önleyici ve koruyucu sağlık hizmetlerini vermek.

SENA OSGB

HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanlığı Ve İşyeri Hekimliği İzmir’in Tüm İlçelerine İş Güvenliği Hizmeti Veriyoruz

Risk Değerlendirme

Firmamız sertifikalı Uzmanlarımız ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Acil Durum Eylem Planı

Firmamız sertifikalı Uzmanlarımız ile işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları risklerini önlemek amacıyla tehlike ve risk analizi çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

İş Sağlığı İş Güvenliği Hizmetleri

İşe yeni başlayan iş güvenliği uzmanlarımız, çalışma alanları konusunda teorik ve pratik olarak oryantasyon eğitimlerinden geçerek, işe hazır duruma getirilir.

Laboratuvar Hizmetleri

Kan analizi, Biyokimyasal analiz, Böbrek fonksiyon testleri, Karaciğer fonksiyon testleri, Tiroid fonksiyon testleri, Serolojik testler, Mikrobiyolojik testler ve Toksikoloji testler

Mühendislik Hizmetleri

İşçilerin çalışma ortamlarının sağlık şartlarına uygunluğu ve rahatlığı iş verimini arttıran en önemli etkendir. İşçi ve Makine arasında bir denge söz konusudur.

Danışmanlık Hizmetleri

Ekoteknik olarak danışmanlık konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip eğitimcilerimiz ve danışmanlarımız ile deneyimlerimizi sizinle paylaşıyoruz.

Çalışan Eğitimleri

İş yerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için çalışanlara iş güvenliği eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Yangın Güvenliği

Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır.

İşyeri Hekimliği

İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.

Yıllık Deneyim
0
Memnun Müşteri
0
Saat
Eğitim
0

SENA OSGB
ürün ve hizmetler

Daha etkin, daha hızlı ve daha fazla çözüm odaklı hizmet anlayışına sahibiz.

Belgelendirme

Hizmetler

Eğitim

Sıkça Sorulan Sorular

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi, 180 saati teorik eğitim ve 40 saati uygulamalı eğitim olmak üzere dersler toplamda 220 saattir. Teorik eğitimin 90 saati uzaktan eğitim, diğer 90 saati ise örgün eğitimdir.

 

İşyerlerinde var olan tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesidir.

 

Yapılan işin tehlikeli veya çok tehlikeli olarak belirlenmesi mesleki eğitim alması için yeterlidir.

 

Özel sektör ve Kamu’da çalışacak herkesi kapmasamaktadır. İşyerindeki çalışan sayısı ve İşyeri türü kanundan yararlanmasına engel olmayacaktır. Her çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili uygulamalardan faydalanacaktır.

 
Scroll to Top