İNSAN KAYNAKLARI DANIŞMANLIĞI

SENA DANIŞMANLIK; olarak bütün sektörler için, uzman kadromuz ile birlikte kurumların işgücü istihdamına yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

SENA DANIŞMANLIK
; İşletmelerin öngördükleri performans hedeflerini gerçekleştirmeleri için gereken bilgi ve tecrübe özelliklerine sahip insan kaynağına ulaşılmasında yol gösterir ve yardımcı olur.

Ayrıca SENA Osgb olarak; kurumumuzun dinamik yapısına uygun, gelişmelere açık, sürükleyici,etik kurallara dikkat eden, bilgi, yetenek ve sahip olduğu niteliklerle bizlere eşlik edecek yeni arkadaşları aramızda görmek istiyoruz.

KOSGEB DANIŞMANLIĞI

Kosgeb desteklerinin amacı; Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,Ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek, ihracattaki paylarını artırmak, Araştırma-geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek, Girişimcilik kültürünü geliştirmektir. Destek programları kapsamında geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destek verilir. HSM Belgelendirme ve Danışmanlık ; KOSGEB destekleri ile ilgili her türlü ihtiyacınızda sizin adınıza sürecin takibini sağlayarak, başarıyla sonlandırılması için çalışmaktadır.

TARIM VE KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarafından kırsal kalkınmanın sağlanması gıda ve tarım firmalarının kapasitelerinin artırılmasına yönelik olarak uygulanmaktadır. Hsm ailesi olarak; işletmenizin projesi hazırlanarak ilgili kuruluşlara başvuru ve takip süreci gerçekleştirilir.

KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer alacak olan “kalkınma ajansları” Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) koordinasyonunda kurulmaya ve faaliyete geçmeye başlamıştır.

Hsm Belgelendirme ve Danışmanlık ; Kalkınma ajansına yönelik projeleriniz danışmanlık firmamız tarafından hazırlanarak sunulur kabul edilmesi dahilinde bütün iş ve işlemler sizin adınıza yürütülür.

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

Girişimcilik sertifikası sahibi girişimcilerin KOSGEB hibelerinden faydalanabilmeleri için gerekli olan projelerin hazırlanması yatırım fizibilitelerinin gerçekleştirilmesi ve projelerin takibi firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
• Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
• Yeni Girişimci Desteği
• İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

HİBE DESTEKLERİ

Proje tabanlı hibe destek programlarının tamamına, proje üreten ve aynı zamanda kazanmak kadar önemli bir süreç olan uygulama safhalarında süreç danışmanlığı yapmaktayız.
Scroll to Top