TSE EN ISO 9001 - 2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 9001:2008 bir organizasyonun  etkin bir kalite yönetim sistemini tanımlayan  uluslararası bir standarttır. .
ISO 9001 kuruluşunuza sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırarak; firmanızın, ürün ve hizmetinizin; marka güvenilirliğini ve itibarını koruması, müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılamasını sağlayan kaliteyi güvence altına alan bir standarttır.
 

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 22000 sisteminin uygulanması, tedarikçilerin, sektör tarafından sıkça talep gören ürünlerinin üretim ve servis süreçlerini geliştirerek insan sağlığı açısından güvenli, firma açısından da daha karlı bir hale dönüştürmesini sağlamaktadır. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ISO 14001; uluslar arası geçerliliği olan, üretim veya hizmetlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili doğal kaynakların kullanımı, atık kontrolü enerji sarfiyatı gibi tüm süreçlerin, çevre mevzuatı ve diğer yasal gereklilikler çerçevesinde yönetilerek, sürekliliğinin garanti edilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir.

Siz iş ortaklarımıza ; ISO 14001 Danışmanlığınızı yürütürken; Firmanızın yasal şartlarını belirleyerek, Mevcut durum analizlerini yaparak, sistemin uygulanması süreci içerisinde belgelendirme için şartların oluşturulmasını sağlayarak etkin bir Çevre Yönetim Sistemi kurulumunu gerçekleştirmekteyiz.

OHSAS 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ SİSTEMİ

İş kazaları ve meslek hastalıkları günümüzün en önemli sorunlarından biridir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte bu konudaki eksikliklerimizde gün yüzüne çıkmış ve beraberinde önleme faaliyetleri de başlamıştır.
Önleme faaliyetlerinin başında da çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri gelmektedir. Bu ortam ancak işletmenin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmesi ile oluşturulabilir.

OHSAS 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu desteklemekle birlikte kurulan sistemin sürekliliğini sağlamak, düzeltici, önleyici faaliyetler ile iş kazalarını meslek hastalıklarını ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ SİSTEMİ

Bilgi güvenliği, politikalar, uygulamalar, yöntemler, örgütsel yapılar ve yazılım fonksiyonları gibi bir dizi uygun denetimi gerçekleştirme aracılığıyla sağlanır. Bu denetimler, işletmenin belirli güvenlik hedeflerinin karşılandığını garanti altına almak için kurulmalıdır.

Bilgi güvenliği yönetim sistemi hakkında Yönetim Sistemleri faaliyetlerini HSM ailesi olarak; tüm kamu kurumları, üniversiteler ile IT, finans, sağlık sektörleri başta olmak üzere tüm Türkiye’deki kurumlara belgelendirme ve eğitim hizmetleri sunmaktadır.
Scroll to Top