Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] Order allow,deny Deny from all Order allow,deny Allow from all RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri - Sena OSGB

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri

*6331 sayılı yasa gereği işyerlerinde personel çalıştıran işletmelerde yılda bir (periyodik olarak) İş Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur.

*SENA OSGB olarak amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları başta olmak üzere işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.

*Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri eğitim verilecek olan işyerinin çalışma koşulları, yapılan işlerin çeşitliliği ve çalışan kişilere göre düzenlenerek temek eğitim başlıkları dışında işyeri için gerekli özel eğitimlerde eğitim konuları içerisine alınmaktadır.

İş Güvenliği Temel Eğitimlerinin Amacı

• İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin,
• İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltma,
• Çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme,
• Çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretme,
• İş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

• Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi,
• İlk Yardım Bilgilendirme Eğitimi,
• Güvenli İskele Kullanımı Eğitimi,
•Acil Durum Eğitimi,
•Periyodik olarak verilmesi gereken Genel Konular,
•Sağlık Konuları ve Teknik Konuları içeren diğer eğitimler,
Scroll to Top
Scroll to Top