SENA OSGB’de Hizmet süreci hedeflerin belirlenmesi ile başlar. Bu hedeflere ulaşılması için hizmet verilen firmaya özel, uzun vadeli bir planlama yapılır ve yönetmelik dahilindeki hizmetler için bir takvim hazırlanır.    Öncelikle kuruluşların risk değerlendirmeleri yapılır ve risk haritaları çıkarılır.

Gerçekleştirilen saha denetim ziyaretleri ile kuruluşların risk haritalarında yer alan gelişmelerin takibi yapılır. Sadece eksiklerin tespitinde bulunulmaz, bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirilir ve uygulanması konusunda takip yapılır.   Eğitim ve kişisel koruyucu donanım takip planlaması yapılır. Görevliler atanır. Tüm operasyon yazılı süreçlerle yönetildiğinden, her zaman objektif ve denetime hazırdır. 

Scroll to Top