OSGB, “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi”nin kısaltmasıdır. OSGB’ler, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri sunan özel kuruluşlardır. Bu birimler, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygunluğu sağlamak amacıyla faaliyet gösterirler. İşverenlere, çalışanlara ve devlet kurumlarına bu konuda destek sağlayarak iş kazalarını önlemeye ve çalışma koşullarını iyileştirmeye yardımcı olurlar.

OSGB’lerin temel görevleri şunlardır:

İşyeri Hekimliği Hizmetleri: İşyeri hekimleri, çalışanların sağlık durumlarını takip ederler. İşyeri hekimleri, işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık kontrolü, iş kazalarında müdahale ve sağlık sorunlarına yönelik danışmanlık gibi hizmetler sunarlar.

İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmetleri: İş güvenliği uzmanları, işyerindeki potansiyel tehlikeleri belirler ve bu tehlikelerle başa çıkmak için alınması gereken önlemleri belirlerler. İş güvenliği eğitimleri düzenlerler ve güvenli çalışma koşullarının sağlanmasına yardımcı olurlar.

Acil Durum Planları ve Tatbikatları: OSGB’ler, işyerlerinde acil durum planlarını oluşturarak, çalışanları bu durumlarla başa çıkma konusunda eğitirler. Ayrıca, düzenli olarak acil durum tatbikatları düzenlerler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Belgelendirme: İşyerleri için gerekli olan iş sağlığı ve güvenliği belgelerini düzenler ve işverenlere bu konuda rehberlik ederler.

Risk Analizi ve Değerlendirmesi: Potansiyel tehlikelerin belirlenmesi ve işyerindeki risklerin analiz edilmesi için çalışmalar yaparlar.

İşyeri Denetim ve İncelemeleri: İş yerlerini düzenli olarak denetleyerek iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumluluğu kontrol ederler.

OSGB’ler, Türkiye’deki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum sağlamak amacıyla önemli bir rol oynarlar. İşverenlerin, çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak için bu birimlerle işbirliği yapması yaygındır.

Scroll to Top