İşyerinde potansiyel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde SENA OSGB faktörü

İşyerinde potansiyel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde temel bir adımdır. Bu süreç, çalışanları ve işyerini etkileyebilecek olası tehlikeleri tanımlamak, analiz etmek ve önlemek için tasarlanmıştır. İşte bu sürecin temel adımları: Risk Belirleme: İş yerindeki tüm potansiyel tehlikelerin belirlenmesi, herhangi bir işleme, ekipmana, malzemeye veya çevresel etkene odaklanmayı içerir. Fiziksel tehlikeler (kesici, …

İşyerinde potansiyel risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde SENA OSGB faktörü Read More »