OSGB, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik standartlarını artırarak iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeye odaklanan bir hizmet türüdür. Daha güvenli iş ortamı için tercih edilen OSGB çalışma hizmeti iş ve işverenlere birçok avantajı sağlar;

OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri düzenleyerek çalışanları bilinçlendirmeye yönelik çabalar sarf eder.
Bu eğitimler, işçilerin riskleri tanımalarına ve önleyici tedbirleri uygulamalarına yardımcı olarak iş yerindeki güvenlik kültürünü güçlendirir.
Çalışanların bilinçli ve eğitimli olmaları, iş yerindeki kazaların ve sağlık sorunlarının azalmasına katkı sağlar.
Ayrıca, OSGB’ler yasal düzenlemelere uyumu sağlamak konusunda da önemli bir rol oynar.
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uyum hem işveren hem de çalışanlar için cezai yaptırımlardan kaçınmak açısından kritiktir. Dolayısıyla Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, bu konuda danışmanlık yaparak iş yerlerini mevzuata uygun hale getirme sürecine rehberlik eder.
OSGB çalışmaları iş yerlerinde hem çalışanların hem de işverenlerin sağlığını ve güvenliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir yaklaşım sunar. Bu birimler, iş yerinde olası riskleri azaltmak ve uygun tedbirleri almak için etkili stratejiler geliştirerek iş yerlerini daha güvenli ve sağlıklı bir ortam haline getirir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi iş yerlerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini korumak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla faaliyet gösteren önemli bir hizmettir. Bu hizmetin varlığı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği standartlarını yükseltmek ve çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için kritik bir role sahiptir.

Bu hizmetin en önemli fonksiyonlarından biri, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktır. İş yerlerinin yasal gerekliliklere uygunluğunu sağlamak, risk analizleri yapmak ve uygun önlemleri almak için iş güvenliği uzmanları, işletmelere rehberlik eder. Bu, çalışanların sağlığını ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için etkili bir strateji oluşturmanın temelidir. Ayrıca, OSGB çalışmaları işletmelerin sürdürülebilirliğine olumlu katkılarda bulunur.

OSGB çalışma yasal bir zorunluluk olarak iş dünyasına dahil olur. Aynı zamanda sürdürülebilir bir işletme modelinin temel bir parçasıdır. Bunun yanı sıra işletmelerin uzun vadeli başarısını güvence altına almak için de ayrıca bir öneme sahiptir. Dolayısıyla İstanbul OSGB hizmetleri, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki uzmanlığı ile işletmelerin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmalarına destek olmaktadır.

Scroll to Top